Otvoreno pismo Gradskoj opštini Savski venac, Javnom vodoprivrednom preduzeću „Beograd vode“, Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo Beograd“ i Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

by nedavimobeograd

Povodom namere da se produži rešenje kojim je odobreno privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja štanda za prezentaciju projekta „Beograd na vodi“ na lokaciji Savsko šetalište kod pristaništa, na delu kat. parcele 438/1 sa žaljenjem Vas obaveštavamo o sledećem:

Ne, to nije „štand“ niti tezga, salon, mesto prezentacije ili slično… to je fensi kafana!

Ona ne služi za prezentaciju projekta, ionako upitnog nacionalnog interesa, već za dnevne i noćne izlaske jednako upitnog srpskog jet seta i zaradu vlasnika koji nije ni državno preduzeće „Beograd na vodi“ koje vam se za saglasnost obratilo niti je to takozvani neimenovani „strani partner“ koji je izgradnju, neovlašćeno, finansirao.

Pored toga, iako procedure privremenog zauzeća javne površine ne poznaju kategoriju „štanda“ svako od Vas se, na svoj način, snašao i odobrio ili dao saglasnost za izgradnju ovakvog objekta jer, ipak, pisalo je – Štand za prezentaciju projekta „Beograd na vodi“, a svi znamo koliko je to bitno. Možda vas je malo začudilo što je na crtežu objekat izgledao kao veliki restoran, ali kao što gradonačelnik tada reče „… da ima gde da se sedne.“

Danas, više ni gradonačelnik ne skriva da se radi o restoranu, kako ga u svojoj izjavi od 11. juna, a povodom proširenja pripadajućeg sređivanja parkinga zove. U istoj izjavi najavljuje i početak gradnje „promenade” koja će prekinuti, izmestiti, ukloniti biciklističku stazu. To je nastavak politike oduzimanja javnog prostora zarad privatnih interesa – oduzimanja obale Beograđanima zarad bogatih i njihovih limuzina.

Lažni „štand“ je samo početak.

Ako ovo niste znali tog 30. jula 2014. godine, kada Vam se svima u istom danu obratio investitor radi pribavljanja saglasnosti na realizaciju ovog objekta, i kada ste u nezapamćeno kratkom roku svi u roku od jednog dana dali svoje saglasnosti – sada svakako znate.

Ako ste tada, kao i svi mi, bili žrtva obmane – evo prilike da to popravite!

Privremena dozvola za zauzeće javne površine ovom objektu ističe 30. jula 2015. godine. Pozivamo vas da preuzmete svoj deo odgovornosti i ne izdate saglasnost za njeno obnavljanje!

Obala reke je javno dobro koje treba da bude dostupno svima.

Ne da(vi)mo Beograd!