Analiza ugovora

by nedavimobeograd

Posle dužeg odugovlačenja, neistinitog predstavljanja i krivljenja činjenica, u nedelju 20. septembra svetlost dana je ugledao ugovor za projekat “Beograd na vodi”.

I pored građanskog protesta “Pokažimo im patku”, koji se dešavao iza tramvaja zaustavljenih da zaklone pogled na nezadovoljne građane, ovaj ugovor potpisan je u zgradi “Geozavoda” 27. aprila između predstavnika Republike Srbije (Zorana Mihajlovic, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture),  Belgrade Waterfront Capital Investment LLC (g. Mohamed Ali Rashed Alabbar), Beograd na vodi d.o.o. (Aleksandar Trifunović, v.d. direktora) i Al Maabar International Investment LLC (g. Mohamed Ali Rashed Alabbar).

Na sajtu Vlade Republike Srbije objavljena su sledeća skenirana dokumenta – prevod dela Ugovora na srpski jezik koji ne sadrži priloge (69 strana), engleska verzija Ugovora koja sadrži sve priloge (259 strana), kao i amandman na ugovor potpisan 27. jula 2015. godine.
Interesantno je da je u pitanju nepretraživa verzija dokumenta, prilozi Ugovora nisu prevedeni na srpski jezik, a kvalitet skeniranih dokumenata je dosta loš.

Donosimo vam pregled najznačajnijh odredbi ugovora i tumačenja njihovih posledica.

Ovo je samo prvo čitanje ugovora, uskoro očekujte dublje analize i tumačenja.

Ukratko, ovim ugovorom postalo je jasno da je investitor u obavezi da, umesto 3.5 milijarde, uloži 150 miliona uz 150 miliona evra kredita, dok se Republika Srbija obavezuje na kompletnu pripremu terena, dodatne pozajmice, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, prepušta Strateškom partneru moć odlučivanja pri izradi planske dokumentacije, poklanja privatnom preduzeću objekte i zemljiše, odriče se suvereniteta obavezujući se da ne menja zakone na štetu ugovora, i to sve bez ikakvih garancija da će druga strana realizovati dogovoreno.

Analizu možete skinuti na:
AnalizaugovorazaprojekatBeogradnavodi
(.pdf, 1.1 MB)