Nelegalni jarboli i dalje stoje

IMG_9772
 
Akcijom obeležavanja reklamnih jarbola trakom s natpisom NELEGALNO, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd skrenula je pažnju na selektivnu primenu zakona i zloupotrebu gradskih i opštinskih organa.
U novembru je navršeno se godinu i po dana od kada je na širem području Savamale postavljen veliki broj jarbola sa betonskim postoljima i zastavama sa reklamom kompanije „Eagle hills“ i projekta „Belgrade waterfront“, za koje ne postoji nikakva dozvola, nije je izdato bilo kakvo rešenje, niti saglasnost nadležnih organa.

 
Ove zastave su, zajedno sa ogromnim bilbordom ispred Glavne železničke stanice i rekonstruisane i brendirane zgrade Beogradske zadruge, najprimetniji deo marketinške kampanje projekta od nacionalnog značaja „Beograd na vodi“. Za sve to vreme, dakle 18 meseci, one stoje nelegalno postavljene na ulicama Beograda, a komunalna inspekcija, i pored prijava građana, ne reaguje.

Oglašavanje u javnom prostoru reguliše Odluka o oglašavaju na teritoriji grada Beograda koja ove reklamne stubove prepoznaje kao „poseban objekat za oglašavanje“. Oni moraju biti postavljeni na mestima predviđenim Planom mesta za postavljanje objekata za oglašavanje na javnoj površini.

Mesta se dodeljuju na javnom konkursu, a odluku donosi komisija. Da bi se dobila dozvola i potpisao i ugovor o korišćenju mesta za oglašavanje neophodno je podneti i svu tehničku dokumentaciju o objektu oglašavanja, utvrditi rok trajanja i platiti odgovarajuću naknadu. Potrebno je još i obezbediti sigurnost pešaka, motornih vozila i drugih učesnika u saobraćaju, zaštititi kulturno-istorijske spomenike i dobra od opšteg interesa i čuvati i unaprediti izgled grada. Za New Moment, marketinšku agenciju, koja je u ime projekta „Beograd na vodi“ postavila jarbole i zastave, ova pravila ne važe.

Prema Zakonu o dostupnosti informacija, pisali smo Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za saobraćaj i Opštini Savski venac, odeljenju za imovinsko-pravne, građevinske i komunalno-stambene poslove, i utvrdili da za jarbole i zastave ne postoji nikakva dozvola, nije je izdato bilo kakvo rešenje, niti saglasnost nadležnih organa.

Zašto komunalna inspekcija, uprkos prijavama građana, već godinu i po dana ne reaguje na ove očigledno nelegalne objekte?

Podsetićemo na slučaj kada je komunalna inspekcija munjevito reagovala i protivzakonito privela aktiviste Ne da(vi)mo Beograd upravo zbog prekršaja „oglašavanja u javnom prostoru“. Samo par sati bilo im je potrebno da to što smo građanima delili informativno glasilo inicijative na ulici, okarakterišu kao „oglašavanje“ i da reaguju privođenjem. A gradonačelnik je tom prilikom izjavio da je njemu „samo važno da se poštuje zakon koji je isti za sve.“

Organi komunalnog reda su traku NELEGALNO već uklonili, a nelegalni jarboli i dalje stoje.

Ne da(vi)mo Beograd!

IMG_9689

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-V_l_gxRTY