Krivična prijava protiv Siniše Malog zbog novogodišnje rasvete

by nedavimobeograd

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je danas krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Beograda Siniše Malog, direktora Javnog preduzeća „Javno osvetljenje“ Aleksandra Cincar-Poposkog, direktora firme „Keep light“ Radovana Đumića i članova tenderske komisije, zbog sumnje da su izvršili krivično delo iz člana 234a stav 3 Krivičnog zakonika – Zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom.

Gore navedeni su sklopili nezakonit i štetan dogovor čija je svrha bila nameštanje tendera za javnu nabavku sredstava za novogodišnju rasvetu – opreme za svečano osvetljenje Grada Beograda za novogodišnje i božićne praznike 2016/2017 godine.

Uvidom u prateću tendersku dokumentaciji JP „Javno osvetljenje“ je zahtevao da ponuđač ispuni određene uslove u pogledu izgleda različitih elemenata opreme za javno osvetljenje. Elementi prikazani u vidu crteža i opisani tehničkim specifikacijama su identični rasvetnim elementima koje je u svojoj ponudi, a pre nego što je tender bio i raspisan, imala firma FOTODIASTASI, iz Grčke, a čiji je predstavnik u Srbiji PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA KEEP LIGHT DOO BEOGRAD, koji je i bio ponuđač, a kasnije i pobednik na konkursu. Tenderskom dokumentacijom bilo je predviđeno da je ponuđač u obavezi da ima skladišni prostor veličine 1000 metara kvadratnih, u vlasništvu firme, jedan određen model vozila, kao i da dostavi uzorke svojih proizvoda (čak i onih koji bi se naručili u jednom primerku) u roku i na način na koji je to mogao učiniti samo jedan ponuđač. Svi navedeni uslovi pogodovali su jednom ponuđaču, onom čiji su proizvodi za osvetljenje identični onim prikazanim na fotografijama u sklopu tenderske dokumentacije, odnosno firmi KEEP LIGHT DOO BEOGRAD koja je i bila pobednik na konkursu.

Gradonačelnik Siniša Mali je odgovoran što je takvo trošenje sredstava protivzakonito odobrio. Nakon što se u medijima pojavila sumnja u regularnost tenderske procedure, on je svojim javnim nastupima branio i podržavao taj posao, što ukazuje da je znao i podstrekivao ostala lica u njihovim nezakonitim radnjama.

Kako šteta naneta gradu Beogradu ovim radnjama osumnjičenih prelazi iznos od 190 miliona dinara, te da se radi o kvalifikovanom obliku krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, predlažemo da nadležni Javni tužilac sasluša sve okrivljene i protiv njih podigne odgovarajući optužni akt.

Želimo da živimo u gradu u kome kriminalci ne mogu biti na mestu gradonačelnika i zato danas podnosimo tužbe, a uskoro se vidimo ponovo na ulici!

Ne da(vi)mo Beograd!

16807673_10158359717665531_597784013382764493_n

celokupan tekst krivične prijave možete pogledati ovde

prilozi:
Konkursna dokumentacija Nabavka dobara za svečano osvetljenje OPD-13/16 (uklonjen sa odgovarajućih javno dostupnih registara)
Odluka o dodeli ugovora
Obavešenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci
Tender za beogradsku novogodišnju rasvetu namešten, portal Pištaljka