Protest – Tragovima fantoma!

by nedavimobeograd

Godinu dana nakon rušenje objekata u Savamali, vezivanja ljudi i primoravanja policije da saučestvuje u izvršenju više krivičnih dela, poručili smo da ne odustajemo od javnog interesa, odgovornosti i solidarnosti.

Istinu o onome šta se desilo u Hercegovačkoj ulici u izbornoj noći, 25. aprila 2016. godine, danas izgleda ne zna jedino tužilaštvo. A taj zločin samo najilustrativnije govori o prirodi projekta „Beograd na vodi“ i razvojnoj politici koja privatni interes podmeće za javni i novac građana Srbije i zemlju u javnom vlasništvu iskorišćava za izgradnju luksuznog naselja kako bi nekolicina bogatih (o trošku građana) mogla da uživa i ostvaruje profit, na uštrb osnovne sigurnosti većine građana Srbije.

Istrajnošću građana i novinara, rušenje u Savamali im nije prošlo i od kamička u cipeli prerasta u kamen spoticanja. A partikularne borbe protiv nepravdi sve više prerastaju u solidaran otpor sistemu koji služi jedino ekonomsko-političkim elitama. Ovih dana su na ulice združeno pozivali i studenti i prosvetari, naučnici, policajci i vojnici, sindikati i penzioneri – svi oni koji zbog pogrešnih politika i mera štednje ne mogu da žive pristojan i dostojanstven život.

Zajedničkim snagama moramo zaustaviti politike kojima se sve privatizuje dok se javni novac koristi za sumnjive privatne projekte. I zajedno moramo stati uz svakog čoveka koji živi ucenjen i u strahu, uz svakoga kome preti iseljenje jer nema ni za račune, kome su osnovne usluge poput zdravstva, obrazovanja ili vrtića nedostupne, koga komunalna policija izbacuje iz autobusa jer nema ni za kartu.

Građani se moraju organizovati u nove frome političkog delovanja, ukoliko zaista želimo da živimo u pravednom, solidarnom i egalitarnom društvu! Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“ će uskoro ponuditi novi način organizovanja kako bismo zajedno sa građanima definisali gradske politike kojima se štiti javni interes i omogućava prosperitet građana u našem gradu.

Na protestu su govorili: dr sociologije Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Sara Nikolić, studentkinja master studija etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu, a u ime Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ Ljuba Slavković i Luka Knežević-Strika

Tragovima fantoma.jpg

više fotografija: Veliki protest – Tragovima fantoma

Advertisements