Otvoreno pismo ministru zaštite životne sredine Goranu Trivanu

by nedavimobeograd

Poštovani ministre,

Ovom prilikom želimo da pozdravimo ponovno formiranje Ministarstva za zaštitu životne sredine i da izrazimo nadu da ćete vi, i vaše ministarstvo, posvetiti dovoljno pažnje rešavanju nagomilanih problema u ovoj oblasti. Ohrabruju nas izjave da ćete naglasak staviti na pošumljavanje, upravljanje otpadom, prečišćavanje voda ali i uspostavljanje dijaloga sa civilnim društvom i građanima u procesu odabira javnih politika i rešenja, što nije bio slučaj u prethodnom periodu upravljanja životnom sredinom na nacionalnom nivou.

Ipak, kako se inicijativa Ne da(vi)mo Beograd bavi uglavnom lokalnim pitanjima u gradu Beogradu, ovom prilikom želimo da vam iskažemo zabrinutost povodom najavljene izgradnje spalionice kao navodno prioritetnog rešenja za tretman otpada u Beogradu. Kako  nam je svima zaštita životne sredine i interes građana i građanki na prvom mestu, pitamo vas kao resornog ministra za životnu sredinu:

  1. Na koji način i na osnovu kojih procena i analiza je doneta odluka o raspisivanju tendera za javno-privatno partnerstvo za rešavanje tretmana otpada u Beogradu, koje uključuje i izgradnju spalionice u Vinči? Na osnovu čega je odlučeno da je to najbolje rešenje za gorući problem naše prestonice s obzirom na to da se u strateškim dokumentima, izrađenim i usvojenim za vreme vašeg mandata kao sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine, prvenstvo daje smanjenju komunalnog otpada na izvoru i kroz reciklažu?
  2. Šta vaše ministarstvo planira da uradi povodom učestalih požara na odlagalištima otpada u Srbiji (deponija u Vinči je gorela 40 dana) i zašto nemamo tj. kada ćemo imati mehanizme za detaljna i pouzdana merenja negativnih posledica ovih požara po zdravlje ljudi i životnu sredinu?
  3. Da li po vama insineracija (spaljivanje) komunalnog otpada predstavlja dobro i održivo rešenje koje ne sadrži rizike po životnu sredinu i zdravlje građana i građanki, i koje je u skladu sa principima  efikasnog korišćenja resursa?
  4. Kako će se izgradnja insineratora odraziti na reciklažnu industriju i stvaranje okvira za uspostavljanje desetine hiljada “zelenih radnih mesta” kroz koncept cirkularne ekonomije koji promoviše Evropska unija, ali i Privredna komora Srbije?
  5. Na koji način vi, kao resorni ministar za životnu sredinu, vidite rešavanje problema u upravljanju otpada u Beogradu, a u skladu sa Strategijom za upravljanje otpada 2010-2019.godine?
  6. Da li možemo da očekujemo da jedna od posledica javno-privatnog partnerstva u ovom slučaju bude pritisak na povećanje cene komunalne usluge tretmanaotpada za stanovnike Beograda?

Ohrabreni vašim izjavama da neće biti prljavih tehnologija u Srbiji dok ste vi Ministar i uvereni u vaše kompetencije u oblasti održivosti, nadamo se da ćete razmotriti ozbiljno naša pitanja.

Mi smo spremni na svaku vrstu saradnje i dijaloga, i zainteresovani smo da detaljno pratimo i aktivno učestvujemo u uređivanju ove oblasti u javnom interesu i u interesu budućih generacija.

U Beogradu,
dana 10. jula 2017. godine

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd

Pismo u .pdf formatu preuzmite ovde.