Javna rasprava: Kula Beograd kao novi simbol prevare građana!

by nedavimobeograd

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja koju bi izgradnja “Kule Beograd” imala na Savski amfiteatar i njegovo okruženje, održava se u četvrtak, 28. decembra, u 10h, u prostorijama opštine Savski venac, ul. Kneza Miloša 69.

“Kula Beograd” je u medijima i izjavama predstavnika grada Beograda i Republike Srbije, najavljivana kao najviša kula na Balkanu, koja će Beogradu dati potpuno novi identitet i u potpunosti promeniti sliku glavnog grada.

Ovo je u potpunosti tačno. Zbog njene visine od 168m i pozicije na samoj obali reke Save, svako od nas koji u ovom gradu živimo, ovaj grad posećujemo ili ga volimo, neće moći da izbegne pogled na “Kulu Beograd”. Ovaj pogled biće stalni podsetnik na ignorisanje naših glasova koji su od 2014. godine i prvih brisanja delova Beograda iz urbanističkih planova, upozoravali na brojne nezakonite radnje koje prate sprovođenje projekta “Beograd na vodi”, a koji su bili samo uvod u nasilje počinjeno tokom noći između 24. i 25. aprila, u Hercegovačkoj ulici. Ukoliko bude izgrađena, “Kula Beograd” imaće temelje na gušenju glasova građana i građanki Beograda utkanim u ruševine Hercegovačke ulice, njena armatura biće kanapi kojim su vezivani građani u noći fantomskog rušenja, a njena visina dokaz želje da se lažima, kršenjem zakona i nasiljem nadglasaju desetine hiljada ljudi koji su na ulicama zahtevali kazne i zahtevali odgovornost.

Ukoliko bude izgrađena, sa svakim spratom “Kule Beograd”, jačaće i buka.

Primedbe na Studiju šalju se do (kraja dana) 26. decembra. Napišite svoju ili odštampajte i pošaljite ovu na adresu Ministarstva zaštite životne sredine (Omladinskih brigada 1, Novi Beograd): Kula Beograd – Primedba

Dođite na javnu raspravu da uglas kažemo NE “Kuli Beograd”!

luka.jpg

Tekst studije možete preuzeti na ovom linku: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu „Kule Beograd“

Primedbe možete preuzeti ovde:
Procedura:
1. Prekršena procedura odlukom da nije potrebna procena uticaja za izvođenje šipova
2. Prekršena procedura u postupku odlučivanja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
3. Gde je pečat?

Pravni i planski osnov:
4. Izmene projekta iza zatvorenih vrata
5. Čiji Master plan?
6. Zastarela, netačna i nepotpuna dokumentacija
7. Pokušaj legalizacije prethodnih nelegalnih radova

Uništavanje Beograda:
8. Skandalozan zaključak o tome da obali reke Save nedostaje šoping molova
9. Na karti Srbije pogrešno obeležena teritorija grada Beograda

Uništavanje obale:
10. Lažno predstavljanje postojećeg stanja
11. Nepotpuna dokumentacija o obaloutvrdi i obaveznim merama zaštite
12. Protiv investitora već podneta krivična prijava zbog oštećenja obaloutvrde
13. Kanalizacija – Nema projekta, nije procenjen uticaj
14. Kanalizacija – Ima projekta, ali planirana infrastrukutra ne može da zadovolji potrebe

Uništavanje prirode:
15. Vetar – „Kej i promenada verovatno će biti pogodna za šetnju i poslovne pešačke komunikacije“
16. Prećutan poguban uticaj koji je izgradnja već ostvarila na zaštićene vrste ptica
17. Nisu propisane mere zaštite ptica
18. Netačno predstavljena površina IBA (Important Bird and Biodiversity Area) područja pod međunarodnom zaštitom
19. Netačno izneti podaci o globalnom zagrevanju atmosfere
20. Studija nije usklađena sa Akcionim planom adaptacije na klimatske promene grada Beograda
21. Toplotne pumpe – nisu analizirani podaci o štetnim posledicama zagrevanja reke Save

Ne da(vi)mo Beograd!