Pobeda! Jos uvek bez „Kule Beograd“!

by nedavimobeograd

Inicijativa Ne davimo Beograd danas je učestvovala na javnoj raspravi o objektu „Kula Beograd“ i Studiji o proceni uticaja ovog projekta. Argumentima smo ukazali na ozbiljne nedostatke i nepravilnosti ove studije, posle čega je rasprava prekinuta i odložena. Na taj način, gradnja objekta koji se reklamira kao “novi simbol grada” je stopirana do daljnjeg!

Na samom početku rasprave aktivisti su razvili zastavu kompanije “investitora” Belgrade Waterfront-a i podsetili Komisiju da ona mora braniti javni interes, interes građana Beograda, a ne služiti da se opravdaju brojne manipulacije privatnog “investitora”. Nakon toga usledila je rasprava prilikom koje već na prvoj tački predstavnici obrađivača Studije, firme “Energoprojekt”, nisu mogli da daju jasne i stručne odgovore na naše primedbe, na šta su po zakonu obavezni. Svim prisutnima bilo je očigledno da ono čemu prisustvujemo nije javna rasprava, već prezentacija projekta “investitora”. Ona posle kraće pauze prekinuta i odložena do trenutka kada se obrađivač Studije pripremi da odgovori na pitanja.

Izradu ovog dokumenta prati niz nepravilnosti, koje se kreću od nepoštovanja zakona i kršenja procedura, do manipulacije neophodnim merama zaštite, pokušaj legalizacije prethodnih nelegalnih radova za koje smo već podnosili i krivične i prijave inspekcijama, kao i skandalozan komentar o tome da obali reke Save nedostaje šoping molovi. Studijom nisu u obzir uzeti radovi koji se već obavljaju na samoj lokaciji kao i u okviru Savskog amfiteatra, kojima je već uništeno stanište strogo zaštićenih vrsta ptica i naneta šteta zaštićenom području od međunarodnog značaja. Studija nije usklađena sa Akcionim planom adaptacije na klimatske promene grada Beograda, nisu analizirani podaci o štetnim posledicama planiranog ispuštanja zagrejane vode u reku Savu, kao i brojni drugi problemi opisani u preko 20 različitih primedbi koje je inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela na ovaj dokument.

Podsećamo da je zbog brojnih radova kojima se krše zakoni RS (pa i oni izmišljeni za potrebe projekta „Beograd na vodi“), ugrožava bezbednost sistema za zaštitu od poplava i nanosi trajna šteta zaštićenom području prirode obale Save, kao i gradu Beogradu, inicijativa Ne davimo Beograd podnela brojne prijave inspekcijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Upravnom sudu, pa i krivičnu prijavu Tužilaštvu. Simbolično, čak je i kamen temeljac za „Kulu Beograd“, koju vlast naziva novim simbolom grada, svečano položen bez potrebnih dozvola, samo deset dana pre izbora i noćnog rušenja u Hercegovačkoj ulici.

Plan inicijative Ne davimo Beograd za rešavanje problema nastalih sprovođenjem projekta “Beograd na vodi” podrazumeva raskidanje štetnih ugovora, utvrđivanje odgovornosti svih umešanih u sprovođenje ovog projekta, vraćanje Savskog amfiteatra u pravni i planski sistem, kao i plan sanacije štete nastale na terenu. Sa ovim planom inicijativa traži poverenje građana i na beogradskim izborima.

ras kula 01.jpg

Primedbe inicijative Ne da(vi)mo Beograd na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta „Kula Beograd“ možete preuzeti ovde:

Procedura:
1. Prekršena procedura odlukom da nije potrebna procena uticaja za izvođenje šipova
2. Prekršena procedura u postupku odlučivanja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
3. Gde je pečat?

Pravni i planski osnov:
4. Izmene projekta iza zatvorenih vrata
5. Čiji Master plan?
6. Zastarela, netačna i nepotpuna dokumentacija
7. Pokušaj legalizacije prethodnih nelegalnih radova

Uništavanje Beograda:
8. Skandalozan zaključak o tome da obali reke Save nedostaje šoping molova
9. Na karti Srbije pogrešno obeležena teritorija grada Beograda

Uništavanje obale:
10. Lažno predstavljanje postojećeg stanja
11. Nepotpuna dokumentacija o obaloutvrdi i obaveznim merama zaštite
12. Protiv investitora već podneta krivična prijava zbog oštećenja obaloutvrde
13. Kanalizacija – Nema projekta, nije procenjen uticaj
14. Kanalizacija – Ima projekta, ali planirana infrastrukutra ne može da zadovolji potrebe

Uništavanje prirode:
15. Vetar – „Kej i promenada verovatno će biti pogodna za šetnju i poslovne pešačke komunikacije“
16. Prećutan poguban uticaj koji je izgradnja već ostvarila na zaštićene vrste ptica
17. Nisu propisane mere zaštite ptica
18. Netačno predstavljena površina IBA (Important Bird and Biodiversity Area) područja pod međunarodnom zaštitom
19. Netačno izneti podaci o globalnom zagrevanju atmosfere
20. Studija nije usklađena sa Akcionim planom adaptacije na klimatske promene grada Beograda
21. Toplotne pumpe – nisu analizirani podaci o štetnim posledicama zagrevanja reke Save

Ne da(vi)mo Beograd!

luka