Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd

Pumpa u bloku 45 počela sa radom bez upotrebne dozvole!

Pumpa u bloku 45, protiv čije gradnje su građani više puta protestovali i podneli peticiju sa preko 1000 potpisa stanara, počela je sa radom bez upotrebne dozvole. Pumpa kompanije NIS nalazi se tik ispod prozora stanara, u neposrednoj blizini čak dve osnovne škole, a peta je u nizu u ulici Jurija Gagarina. Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd je zajedno sa građanima ukazivala na brojne nepravilnosti i ustupke tokom procedure izdavanja dozvola za pumpu, podnoseći prijave nadležnim inspekcijama. U narednom periodu, biće podneta krivična prijava protiv svih onih koji su, kršenjem zakona, dopustili ugrožavanje bezbednosti i zdravlja građana bloka 45.

I dok gradska vlast reklamira aplikaciju putem koje poziva Beograđane da, navodno, odlučuju o pitanjima razvoja grada, u Bloku 45, uprkos jasnom protivljenju stanara i protivno zakonima i propisima, tokom novogodišnjih praznika, započela je sa radom NIS-ova pumpa i to bez upotrebne dozvole. Ovaj čin je dodatna potvrda da Gradska uprava grada Beograda ne govori istinu kada zove građane da učestvuju u razvoju Beograda i da u servisiranju interesa “investitora” neće prezati ni od ugrožavanja zdravlja naše dece.

Podsećamo da je kompanija NIS, pre manje od dva meseca, 11. novembra 2017. godine, ubrzano započela izgradnju benzinske pumpe u Bloku 45 – pete pumpe na potezu od samo 2km ulice Jurija Gagarina. Uprkos tome što Plan generalne regulacije Beograda izričito navodi da izgradnja pumpi nije dozvoljena na razdaljini manjoj od 100 m od granice kompleksa dečije ustanove i škole, NIS-ova pumpa izgrađena je na udaljenosti od samo 60m od ograde OŠ “Kneginja Milica” koju pohađa više od 1000 đaka. Prve stambene zgrade u kojima živi preko 2000 stanara bloka 45 nalaze se na udaljenosto od samo 25m.

Uprkos protivzakonitoj blizini osnovne škole, nadležni u Urbanističkom zavodu Beograda, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, kao i članovi Komisije za planove Skupštine grada Beograda, svojim odlukama omogućili su izgradnju ove pumpe i time đake izložili uticaju štetnih aerozagađivača koji se oslobađaju pri radu pumpi, kao što je benzen, koji je potvrđen uzročnik kancerogenih oboljenja pluća i malignih oboljenja krvi i koštane srži, odnosno leukemije.

Zbog svega navedenog, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd u narednim danima podneće krivičnu prijavu protiv onih koji su, kršenjem zakona, omogućili izgradnju NIS-ove pumpe i doveli u opasnost zdravlje đaka osnovne škole “Kneginja Milica”, kao i zdravlje stanara Bloka 45.

Ne da(vi)mo Beograd!

BLOK 45 - Ne davimo Beograd (1)

Ministarstvo otkazalo javnu raspravu o Kuli Beograd!

Nakon podnošenja brojnih primedbi inicijative Ne da(vi)mo Beograd i velikog interesovanja građana i građanki da zajedno uzmemo učešće u javnoj raspravi o objektu „Kula Beograd“ i Studiji o proceni uticaja ovog objekta na životnu sredinu, Ministarstvo zaštite životne sredine, u poslednjem trenutku, samo par sati pre zakazanog vremena, otkazalo je javnu raspravu, koja je bila zakazana za danas, 28. decembar, u 10 časova!

Zainteresovanost i brojnost građana i stručne javnosti željnih da daju mišljenje o najavljenom „novom simbolu Beograda“, kao i veliki problemi koje nisu uspeli da sakriju tekstom Studije, naterali su Ministarstvo da, iz navodno razloga tehničkih prirode, otkaže javnu raspravu.
Međutim, pravi problemi nalaze se u izloženoj Studiji i mnogo su dublji. Niz nepravilnosti koje prate izradu ovog dokumenta, a koje se kreću od nepoštovanja zakona i kršenja procedura, do manipulacije neophodnim merama zaštite, potvrđuju da je jedina svrha ove Studije prikrivanja ozbiljnih posledica koje bi izgradnja objekta od 168m na samoj obali Save, ostvarila na prirodno okruženje, kao i pokušaj legalizacije radova koji se već obavljaju u Savskom amfiteatru.

Otkazivanjem javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine potvrdilo je da su problemi Kule Beograd brojni i da ih ne može tek tako sakriti od javnosti. Dobili smo prvo poluvreme, a držaćemo ih na oku kada budu svirali za početak drugog.

Podsećamo da je zbog brojnih radova kojima se krše zakoni RS (pa i oni izmišljeni za potrebe projekta „Beograd na vodi“), ugrožava bezbednost sistema za zaštitu od poplava i nanosi trajna šteta zaštićenom području prirode obale Save, kao i gradu Beogradu, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela brojne prijave inspekcijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Upravnom sudu, pa i prijavu Tužilaštvu. Simbolično, čak je i kamen temeljac za „Kulu Beograd“, koju vlast naziva novim simbolom grada, svečano položen bez potrebnih dozvola, samo deset dana pre izbora i noćnog rušenja u Hercegovačkoj ulici.

Plan inicijative Ne da(vi)mo Beograd za rešavanje problema nastalih sprovođenjem projekta “Beograd na vodi” podrazumeva raskidanje štetnih ugovora, utvrđivanje odgovornosti svih umešanih u sprovođenje ovog projekta, vraćanje Savskog amfiteatra u pravni i planski sistem, kao i plan sanacije štete nastale na terenu. Sa ovim planom inicijativa će tražiti poverenje građana i na beogradskim izborima.

26168984_939565429554296_7562190102028656714_n.jpg

Primedbe inicijative Ne da(vi)mo Beograd na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta „Kula Beograd“ možete preuzeti ovde:

Procedura:
1. Prekršena procedura odlukom da nije potrebna procena uticaja za izvođenje šipova
2. Prekršena procedura u postupku odlučivanja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
3. Gde je pečat?

Pravni i planski osnov:
4. Izmene projekta iza zatvorenih vrata
5. Čiji Master plan?
6. Zastarela, netačna i nepotpuna dokumentacija
7. Pokušaj legalizacije prethodnih nelegalnih radova

Uništavanje Beograda:
8. Skandalozan zaključak o tome da obali reke Save nedostaje šoping molova
9. Na karti Srbije pogrešno obeležena teritorija grada Beograda

Uništavanje obale:
10. Lažno predstavljanje postojećeg stanja
11. Nepotpuna dokumentacija o obaloutvrdi i obaveznim merama zaštite
12. Protiv investitora već podneta krivična prijava zbog oštećenja obaloutvrde
13. Kanalizacija – Nema projekta, nije procenjen uticaj
14. Kanalizacija – Ima projekta, ali planirana infrastrukutra ne može da zadovolji potrebe

Uništavanje prirode:
15. Vetar – „Kej i promenada verovatno će biti pogodna za šetnju i poslovne pešačke komunikacije“
16. Prećutan poguban uticaj koji je izgradnja već ostvarila na zaštićene vrste ptica
17. Nisu propisane mere zaštite ptica
18. Netačno predstavljena površina IBA (Important Bird and Biodiversity Area) područja pod međunarodnom zaštitom
19. Netačno izneti podaci o globalnom zagrevanju atmosfere
20. Studija nije usklađena sa Akcionim planom adaptacije na klimatske promene grada Beograda
21. Toplotne pumpe – nisu analizirani podaci o štetnim posledicama zagrevanja reke Save

Ne da(vi)mo Beograd!

Javna rasprava: Kula Beograd kao novi simbol prevare građana!

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja koju bi izgradnja “Kule Beograd” imala na Savski amfiteatar i njegovo okruženje, održava se u četvrtak, 28. decembra, u 10h, u prostorijama opštine Savski venac, ul. Kneza Miloša 69.

“Kula Beograd” je u medijima i izjavama predstavnika grada Beograda i Republike Srbije, najavljivana kao najviša kula na Balkanu, koja će Beogradu dati potpuno novi identitet i u potpunosti promeniti sliku glavnog grada.

Ovo je u potpunosti tačno. Zbog njene visine od 168m i pozicije na samoj obali reke Save, svako od nas koji u ovom gradu živimo, ovaj grad posećujemo ili ga volimo, neće moći da izbegne pogled na “Kulu Beograd”. Ovaj pogled biće stalni podsetnik na ignorisanje naših glasova koji su od 2014. godine i prvih brisanja delova Beograda iz urbanističkih planova, upozoravali na brojne nezakonite radnje koje prate sprovođenje projekta “Beograd na vodi”, a koji su bili samo uvod u nasilje počinjeno tokom noći između 24. i 25. aprila, u Hercegovačkoj ulici. Ukoliko bude izgrađena, “Kula Beograd” imaće temelje na gušenju glasova građana i građanki Beograda utkanim u ruševine Hercegovačke ulice, njena armatura biće kanapi kojim su vezivani građani u noći fantomskog rušenja, a njena visina dokaz želje da se lažima, kršenjem zakona i nasiljem nadglasaju desetine hiljada ljudi koji su na ulicama zahtevali kazne i zahtevali odgovornost.

Ukoliko bude izgrađena, sa svakim spratom “Kule Beograd”, jačaće i buka.

Primedbe na Studiju šalju se do (kraja dana) 26. decembra. Napišite svoju ili odštampajte i pošaljite ovu na adresu Ministarstva zaštite životne sredine (Omladinskih brigada 1, Novi Beograd): Kula Beograd – Primedba

Dođite na javnu raspravu da uglas kažemo NE “Kuli Beograd”!

luka.jpg

Tekst studije možete preuzeti na ovom linku: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu „Kule Beograd“

Primedbe možete preuzeti ovde:
Procedura:
1. Prekršena procedura odlukom da nije potrebna procena uticaja za izvođenje šipova
2. Prekršena procedura u postupku odlučivanja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
3. Gde je pečat?

Pravni i planski osnov:
4. Izmene projekta iza zatvorenih vrata
5. Čiji Master plan?
6. Zastarela, netačna i nepotpuna dokumentacija
7. Pokušaj legalizacije prethodnih nelegalnih radova

Uništavanje Beograda:
8. Skandalozan zaključak o tome da obali reke Save nedostaje šoping molova
9. Na karti Srbije pogrešno obeležena teritorija grada Beograda

Uništavanje obale:
10. Lažno predstavljanje postojećeg stanja
11. Nepotpuna dokumentacija o obaloutvrdi i obaveznim merama zaštite
12. Protiv investitora već podneta krivična prijava zbog oštećenja obaloutvrde
13. Kanalizacija – Nema projekta, nije procenjen uticaj
14. Kanalizacija – Ima projekta, ali planirana infrastrukutra ne može da zadovolji potrebe

Uništavanje prirode:
15. Vetar – „Kej i promenada verovatno će biti pogodna za šetnju i poslovne pešačke komunikacije“
16. Prećutan poguban uticaj koji je izgradnja već ostvarila na zaštićene vrste ptica
17. Nisu propisane mere zaštite ptica
18. Netačno predstavljena površina IBA (Important Bird and Biodiversity Area) područja pod međunarodnom zaštitom
19. Netačno izneti podaci o globalnom zagrevanju atmosfere
20. Studija nije usklađena sa Akcionim planom adaptacije na klimatske promene grada Beograda
21. Toplotne pumpe – nisu analizirani podaci o štetnim posledicama zagrevanja reke Save

Ne da(vi)mo Beograd!

Krivična prijava povodom nabavke najskuplje jelke na svetu

Nakon podnošenja krivične prijave zbog nameštenih tendera za nabavku novogodišnje rasvete, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podneće još jednu krivičnu prijavu protiv preduzeća Keep Light d.o.o, gradonačelnika Siniše Malog i odgovornih funkcionera Gradske uprave grada Beograda i to zbog nabavke verovatno najskuplje jelke na svetu, koja će građane i građanke Beograda koštati čak 10 miliona dinara.

Podsećamo da smo protiv ovog preduzeća i odgovornih ljudi Gradske uprave grada Beograda, već podneli krivičnu prijavu zbog nameštanja tendera za nabavku novogodišnje rasvete, i to zbog nabavke 2016. godine i nabavke 2017. godine. Prošlogodišnja krivična prijava inicijative Ne da(vi)mo Beograd odbačena je bez razmatranja dokaza, ali nadamo se da će, nakon otkrivanja zloupotrebe u nabavci verovatno najskuplje jelke na svetu, tužilaštvo ipak pažljivije osmotriti aktivnosti Gradske uprave na trošenju novca građana i građanki Beograda.

Otkrivena zloupotreba pri nabavci jelke za čak 83 000 evra, još jedan je dokaz da se ne radi o slučajnosti, već o dobro uigranom poslu. Naime, Grad Beograd novogodišnju rasvetu nabavlja isključivo od firme „Keep light d.o.o“ još od 2002. godine, a saradnja ide dotle da se u tenderima čak koriste i fotografije artikala ovog prodavca, što i omogućava pobedu ovog ponuđača. Izdaci za rasvetu svake godine se umnožavaju i po nekoliko puta, pa je 2016. godine potrošeno oko 200 miliona dinara, što je preko 3 puta više nego 2015. godine, a neverovatnih 60 puta skuplje nego 2014. godine kada je ukrašavanje koštalo oko 3 miliona dinara. Do 2016. godine za lampice je potrošeno skoro pola milijarde dinara. O svemu ovome izveštavao je portal pistaljka.rs, ali to nije bilo dovoljno da nadležni pokrenu mehanizam da se ove malverzacije zaustave.

Siniša Mali, svojom izjavom da će ugovor biti raskinut, samo pokušava da izbegne odgovornost, koju neosporno ima u ovom kriminalnom poduhvatu. Uhvaćen u delu krađe, on poručuje javnosti – dobro, vratiću, ali mi to ne smemo to da prihvatimo i zato zahtevamo da Više javno tužilaštvo postupi po svim krivičnim prijavama koje smo do sada poslali kao i po onim koje ćemo ovim povodom u najskorijem roku podneti.

Ne da(vi)mo Beograd!

patkaaa.jpg

Ekstremisti produžena ruka SNS-a

Umesto snažnog obračuna sa ekstremističkim grupama koje ugrožavaju bezbednost, prete i pozivaju na nasilje i smrt javnih ličnosti koje kritički govore o vlasti, država odbacuje prijave, pušta na slobodu i ignoriše pretnje i time poručuje da toleriše i opravdava njihove postupke.

Naime, u najskorijoj prošlosti smo mogli videti da su, uprkos snimcima, fotografijama i svedočenjima, odbačene prijave protiv napadača na novinare ispred Doma narodne Skupštine na dan inauguracije predsednika Republike Srbije.
Čovek koji je smrću pretio narodnoj poslanici Mariniki Tepić, Tomislav Lovreković, pušten je da se brani sa slobode. Ovo je poslalo jasnu poruku da država neće štititi narodnu poslanicu i zeleno svetlo drugim ekstremistima, poput Miše Vacića, da pretnje prošire i na internetu i na ulicama.

Uprkos tome što je u svom izveštaju jasno opisao nepravilnosti u radu policije, da je policijski službenik na telefonsku komandu pomoćnika načelnika PU za grad Beograd pustio mladića koji je, nakon što je sprečen u nameri da kidnapuje našu aktivistkinju Kseniju Radovanović na jednom od prošlogodišnjih protesta, nasrtao na policajce, Zaštitnik građana je zatvorio slučaj bez daljeg postupanja.

Ono što povezuje sve ove slučajeve jeste njihova direktna ili posredna povezanost sa vladajućom partijom. Iako iza ovih lažnih stranica i profila na društvenim mrežama i portala sa huškačkim sadržajem stoje ljudi poput Miše Vacića i Tomislava Lovrekovića ili Stefana Simića, oni su samo pioni u rukama ljudi poput Vladimira Đukanovića, Marijana Rističevića, Srbe Filipovića, odnosno vrha Srpske napredne stranke. Zato oni nisu u bekstvu ili skriveni. Za njima policija ni ne traga, a tužilaštvo ih ne traži. Ovo su ljudi koji se sastaju sa ministrima, koja su zaposleni u institucijama ili su na drugi način povezani sa vladajućim strukturama.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd zato poziva sve političke i aktivističke organizacije, medije i medijska udruženja i građane da se javno usprotive ovakvoj praksi vlasti da ekstremne elemente koje kontroliše, koristi kao sredstvo za obračunavanje sa neistomišljenicima. Pozivamo ih da javno govore o pretnjama koje dobijaju. U konačnici one sve vode do istog izvora.

Zahtevamo od institucija sistema, policije i pravosuđa ozbiljan odgovor na ovakve pojave, a ne relativizovanje, razvodnjavanje, prebacivanje odgovornosti, ublažavanje i ignorisanje ovakvih pojava. Pored preko 30 prijava koje je inicijativa podnela zbog pretnji i poziva na nasilje, policija i tužilaštvo nisu uradili ništa ovim povodom.

Ne da(vi)mo Beograd

 policija

Stranačka policija SNS-a pod zaštitom Zaštitnika

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd obaveštava javnost da je Zaštitnik građana, uprkos jasno utvrđenim nepravilnostima u radu policije koja je dopustila da pripadnici stranačkih bezbednosnih struktura, tokom protesta u junu 2016. godine, kontinuirano ugrožavaju bezbednost naše aktivistkinje, Ksenije Radovanović, zatvorio slučaj bez daljeg postupanja.

Podsećamo da je na dan protesta, 25. juna 2016. godine, više nepoznatih osoba snimalo aktiviste i aktivistkinje inicijative Ne da(vi)mo Beograd, a da su dve osobe čak pokušale da jednu od aktivistkinja, Kseniju Radovanović, izdvoje sa protesta i protiv njene volje odvedu do automobila, predstavljajući se kao policijski službenici, a odbijajući da pokažu službene legitimacije. Nakon prijave policiji, jedna osoba, za koju će se kasnije ispostaviti da je dvadesetdvogodišnji momak, Nikola Davidović, nasrnuo je na policajce, odbio da pokaže ličnu kartu i telefonom pozvao pomoćnika načelnika Policijske uprave za grad Beograd, Miloša Stankovića, koji je zatim izdao naređenje o njegovom puštanju. Nakon ovog događaja, on je nastavio da prati našu aktivistkinju, zbog čega je policija još jednom reagovala, ali on nije udaljen sa protesta. O svemu ovome nastala je i službena beleška policajca u postupanju, a opisano je i u izveštaju Zaštitnika građana koji vam dostavljamo u prilogu.

U kasnijem toku ovog slučaja ni Tužilaštvo ni Sektor unutrašnje kontrole MUP-a nisu pristupile utvrđivanju odgovornosti vrha policije za ovaj događaj. Kako su i BIA i MUP za novinare potvrdile da dvadesetdvogodišnji Nikola Davidović nije pripadnik njihovih službi, ostaje nejasno u čije ime i sa kojim ciljem je pomoćnik načelnika PU za grad Beograd, Miloš Stanković, izdao naređenje policajcu na terenu da lice zatečeno u izvršenju i upornom ponavljanju krivičnog dela – oslobodi.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd upozoravala je javnost na prisustvo ovih paralelnih struktura bezbednosti čija je uloga da prate, snimaju, zastrašuju, izazivaju i režiraju incidente i po potrebi i reaguju, znajući da u tome imaju zaštitu vrha policije, ali i drugih institucija čiji je posao da vrše nezavisnu kontrolu. I ovo rešenje Zaštitnika građana dolazi neposredno nakon odbacivanja krivičnih prijava novinara napadnutih ispred Doma Narodne Skupštine na dan inauguracije predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, od strane sličnih paralelnih struktura.

Nepostupanje tužilaštva i drugih institucija u ovom slučaju, nije drugačije od nepostupanja povodom drugih primera ugrožavanja naše bezbednosti koje smo prijavljivali, među kojima i praćenje naših aktivista i aktivistkinja, članova njihovih porodica, kao i prijavljivanja desetina direktnih pretnji putem društvenih mreža, ali i na ulicama Beograda. Ovakvo rešenje Zaštitnika građana još je jedan korak u pravcu normalizacije događaja u Hercegovačkoj ulici sa porukom da svakoga dana i na svakom koraku budemo svesni da naše institucije nisu tu zbog nas.

Ipak, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd poručuje bahatim nasilnicima na vlasti da nas ne mogu zastrašiti, a svim ugroženim novinarima, aktivistima i građanima koji su se našli na udaru vlasti zbog svog javnog delovanja poručujemo da nisu sami i da stojimo zajedno u očuvanju prava svih građana, u borbi za medijske slobode, protiv straha i protiv diktature.

Ne da(vi)mo Beograd

Rešenja Zaštitnika građana: Rešenje 1, Rešenje 2

ZG NDMBGD Nikola Davidovic13502702_636540769856765_6756331288303592492_o

 

Novobeogradska ofanziva!

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem i verom da se politika gradi na nivou mesnih zajednica i da građani na najnižem nivou trebaju da se pitaju o razvoju njihovih komšiluka pokreće novobeogradsku ofanzivu – seriju razgovora „Kakav je naš kraj, takvi smo mi ljudi“ u 12 mesnih zajednica na ovoj beogradskoj opštini.

 

 

Opština Novi Beograd suočava se sa narastajućim pritiskom iskorišćavanja javnog dobra u komercijalne svrhe, izgradnjom na zelenim površinama, popunjavanjem blokova zgradama koje će dodatno opteretiti postojeću infrastrukturu, prodajom obala koja su misteriozno postale građevinsko zemljište, nelegalnom gradnjom na Savskom nasipu, saobraćajnim zagušenjem, nedostatkom parkinga, lošim održavanjem javnih prostora, ali i brojnim drugim problemima o kojima vas pozivamo da razgovaramo.

Cilj ove serije događaja je da, u razgovoru sa komšijama, razmenimo iskustva, te predstavimo dosadašnji rad inicijative Ne da(vi)mo Beograd, principe kojima se vodimo, mete kritike i otpora, vrednosti za koje se zalažemo, načine i pouke dosadašnje borbe protiv megalomanskih projekata poput Beograda na vodi ili privatizacije deponije u Vinči, ali i da najavimo okvirni plan kako ćemo se u budućnosti zajedno boriti za promenu našeg grada, te šta su planovi Inicijative Ne da(vi)mo Beograd za predstojeće lokalne izbore u Beogradu.

Pozivamo vas da pronađete vašu mesnu zajednicu i da nam se pridružite (i pozovete komšije) na razgovore u sledećim terminima:

MZ “Ušće”, Bul. Zorana Đinđića 44 – petak 1.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Fontana”, Pariske komune 13 – ponedeljak 4.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Akademija”, Bul. umetnosti 27 – utorak 5.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Pariske komune”, Otona Župančiča 14 – petak 8.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Bežanija”, Pere Segedinca 13 – ponedeljak, 11.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Bežanijska kosa”,  Partizanske avijacije 25 – sreda 13.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Dr. Ivan Ribar”, Mileve Marić Ajnštajn 28 – četvrtak 14.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Ikarus”, Aleksinačkih rudara 37 – ponedeljak 18.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Sava”, Jurija Gagarina 221 – četvrtak 21.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Savski kej”, Jurija Gagarina 81 – petak 22.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Bežanijski blokovi”,Dr. Ivana Ribara 91 – ponedeljak 25.12. od 19 do 20:30 časova
MZ “Mladost”, Gandijeva 114 – utorak 26.12. od 19 do 20:30 časova

Vidimo se!

Čiji Novi Beograd?

Facebook: https://www.facebook.com/events/303930000099318/

Ponovo namešten tender za novogodišnju rasvetu… Ponovo krivična prijava!

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Siniše Malog, direktora JP „Javno osvetljenje“ Aleksandra Cincar-Poposkog, članova tenderske komisije JP „Javno osvetljenje”, kao i direktora kompanije „Keep light d.o.o“ Radovana Đumića zbog zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom novogodišnje rasvete u vrednosti od preko 170 miliona dinara (član 234a stav 3 Krivičnog zakonika).

Krivična prijava podneta je zbog sumnji da je JP „Javno osvetljenje“ raspisalo tender kojim je favorizovalo preduzeće „Keep light d.o.o“ i time isključilo svaku konkurenciju, tako što je u raspisu tendera koristilo crteže rasvete koji su identični onim u katalogu ponude ovog preduzeća.

Preduzeće „Keep light d.o.o“ je jedini distributer u Srbiji grčke kompanije „Fotodiastasi“ čiji ukrasi su zaštićeni autorskim pravima, tako da bi za bilo koje drugo preduzeće bilo nemoguće da iste ukrase napravi ili pribavi od drugog proizvođača. Da dodatno obezbede favorizovanu poziciju ovom preduzeću, traženo je i posedovanje vrlo specifičnog voznog parka i to 2 vozila minimalne nosivosti 0.8t i 2 vozila minimalne nosivosti 5t, ali i skladišni prostor veličine 500 metara kvadratnih, u vlasništvu ili zakupu firme.

Postavljanje ovakvih zahteva kroz konkursnu dokumentaciju, uz navođenje i precizno prikazivanje elemenata koji se nalaze u ponudi samo jednog određenog ponuđača, kao i ostali specifični uslovi, jasno pokazuju nameru okrivljenih da zloupotrebe proceduru javne nabavke, te da obezbede novčanu korist firmi „Keep light d.o.o“.

Podsećamo da je inicijativa Ne da(vi)mo Beograd i prošle godine podnela krivičnu prijavu ovim povodom, kada su se u tenderskoj dokumentaciji našle čak i fotografije iz kataloga ove firme. Tada smo u rekordnom roku, od samo dva meseca dobili obaveštenje prvo da se predmet prebacuje sa Višeg na osnovno tužilaštvo, a zatim i da se tužba odbacuje.

Grad Beograd novogodišnju rasvetu nabavlja od firme „Keep light d.o.o“ još od 2002. godine, a za lampice je do 2016. godine potrošeno skoro pola milijarde dinara, kako saznaje portal Pištaljka. U prethodne dve godine na tri tendera ovaj ponuđač je bio i jedini koji je mogao da učestvuje na tenderu.

Ne da(vi)mo Beograd

Pročtajte sadržaj krivične prijave:
Krivična prijava
Prilog 1 / Prilog 2.1 , Prilog 2.2 / Prilog 3

GRB

Sve što ste hteli da znate o novinama u upravljanju zgradama!

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd i kolektiv Ministarstvo prostora pozivaju vas na razgovor o upravljanju zgradama u svetlu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji će se održati 29. novembra 2017. godine, u 18 časova, u velikoj sali GO Stari grad, Makedonska 42. 

U uvodnom delu Ljubinka Pejčić, profesionalna upravnica, govoriće o novinama koje ovaj zakon donosi. Neke od tema kojima ćemo se baviti su razlike između profesionalnog i prinudnog upravnika, registracija stambenih zajednica, kvorum za odlučivanje i nedostupni stanari. 

Iako je rok za registraciju stambenih zajednica 12. decembar ove godine, samo mali broj zgrada u Beogradu je registrovan. Da li su stanari dovoljno upoznati sa načinom registracije, šta sledi posle, koje su sankcije ako se registracija ne obavi na vreme?

U drugom delu ćemo razgovarati o tome šta je to javni interes u održavanju zgrada, koja je uloga lokalnih samouprava u sprovođenju zakona i šta su nadležnosti inspekcija. Kroz diskusiju ćemo se osvrnuti na dugogodišnji problem neodržavanja zgrada i ko je za to sve odgovoran. Pokušaćemo da sagledamo mogućnosti koje bi dovele do boljih rešenja za upravljanje i održavanje zgrada i koje bi manje opterećivale već osiromašene stanare.

FB najava: https://www.facebook.com/events/304437603373784/

23905357_1526386790791173_394934618569335667_n.jpg

Platforma „Zagreb je NAŠ!“ u Beogradu!

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd i kolektiv Ministarstvo prostora vas pozivaju na prezentaciju platforme „Zagreb je naš“ i razgovor sa profesorkom Danijelom Dolenec, kandidatkinjom za zamenicu gradonačelnika Zagreba, koji će se održati u sredu, 22. novembra, od 19 časova, u Kulturnom centru „Rex“, Jevrejska 18.

“Zagreb je NAŠ!” je politička platforma koja je formirana za lokalne izbore 2017. godine, sa ciljem da vrati politiku u ruke građana, a kao odgovor i otpor šesnaestogodišnjoj politici uništavanja grada od strane Milana Bandića i mnogobrojnih političkih stranaka koje su ga sve ove godine održavale na vlasti. Platformu sačinjavaju aktivisti, naučnice, učitelji, vaspitačice u vrtiću, radnici u kulturi, sindikalistkinje, penzioneri i mnogi drugi. Za sebe kažu: „Mi smo građani koji žele promjenu i zato smo odlučili uzeti stvar u svoje ruke.“

Na prezentaciji ćemo imati priliku da se upoznamo sa političkim kontekstom u Zagrebu i da čujemo šta su bile glavne teme i problemi u njihovoj kampanji, te kako su uspeli da budu iznenađenje lokalnih izbora u Hrvatskoj i u koaliciji sa Novom ljevicom, ORaH-om, Radničkom frontom i Za Grad-om osvoje 7,61% glasova i uđu u skupštinu grada Zagreba.

Danijela Dolenec je docentica na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njeni istraživački interesi su demokratizacija i politička ekonomija post-socijalističkih zemalja, evropski politički sistemi, te epistemologija i istorija društvenih nauka. Osim toga, dugi niz godina prati javne politike visokog obrazovanja.

Više o platformi „Zagreb je naš“ možete saznati na: http://www.zagrebjenas.hr

Pratite događaj i putem FB: Ka drugačijem gradu: Zagreb je naš!

Vidimo se!

zgn