Ponovo namešten tender za novogodišnju rasvetu… Ponovo krivična prijava!

by nedavimobeograd

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Siniše Malog, direktora JP „Javno osvetljenje“ Aleksandra Cincar-Poposkog, članova tenderske komisije JP „Javno osvetljenje”, kao i direktora kompanije „Keep light d.o.o“ Radovana Đumića zbog zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom novogodišnje rasvete u vrednosti od preko 170 miliona dinara (član 234a stav 3 Krivičnog zakonika).

Krivična prijava podneta je zbog sumnji da je JP „Javno osvetljenje“ raspisalo tender kojim je favorizovalo preduzeće „Keep light d.o.o“ i time isključilo svaku konkurenciju, tako što je u raspisu tendera koristilo crteže rasvete koji su identični onim u katalogu ponude ovog preduzeća.

Preduzeće „Keep light d.o.o“ je jedini distributer u Srbiji grčke kompanije „Fotodiastasi“ čiji ukrasi su zaštićeni autorskim pravima, tako da bi za bilo koje drugo preduzeće bilo nemoguće da iste ukrase napravi ili pribavi od drugog proizvođača. Da dodatno obezbede favorizovanu poziciju ovom preduzeću, traženo je i posedovanje vrlo specifičnog voznog parka i to 2 vozila minimalne nosivosti 0.8t i 2 vozila minimalne nosivosti 5t, ali i skladišni prostor veličine 500 metara kvadratnih, u vlasništvu ili zakupu firme.

Postavljanje ovakvih zahteva kroz konkursnu dokumentaciju, uz navođenje i precizno prikazivanje elemenata koji se nalaze u ponudi samo jednog određenog ponuđača, kao i ostali specifični uslovi, jasno pokazuju nameru okrivljenih da zloupotrebe proceduru javne nabavke, te da obezbede novčanu korist firmi „Keep light d.o.o“.

Podsećamo da je inicijativa Ne da(vi)mo Beograd i prošle godine podnela krivičnu prijavu ovim povodom, kada su se u tenderskoj dokumentaciji našle čak i fotografije iz kataloga ove firme. Tada smo u rekordnom roku, od samo dva meseca dobili obaveštenje prvo da se predmet prebacuje sa Višeg na osnovno tužilaštvo, a zatim i da se tužba odbacuje.

Grad Beograd novogodišnju rasvetu nabavlja od firme „Keep light d.o.o“ još od 2002. godine, a za lampice je do 2016. godine potrošeno skoro pola milijarde dinara, kako saznaje portal Pištaljka. U prethodne dve godine na tri tendera ovaj ponuđač je bio i jedini koji je mogao da učestvuje na tenderu.

Ne da(vi)mo Beograd

Pročtajte sadržaj krivične prijave:
Krivična prijava
Prilog 1 / Prilog 2.1 , Prilog 2.2 / Prilog 3

GRB